На Харківщині у дитячих таборах знайшли кишкову паличку

Обласний лабораторний центр МОЗу оприлюднив результати моніторингу якості питної води, водойм на пляжах та харчів у 10-ти позаміських закладах оздоровлення та відпочинку дітей, 160-ти пришкільних таборах з денним перебуванням та 1-му наметовому містечку.

кошкова паличка

Загалом, дослідили 454 проби питної води за санітарно-хімічними показниками, з них 104 проби (22,9%)  не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за вмістом заліза, аміаку, нітратів, показниками загальної жорсткості та кольоровості.

На мікробіологічні показники досліджено 488 проб питної води, з них не відповідала нормативним вимогам 31 проба (6,4%).

Досліджено 11 проб готових страв на харчоблоках 8 закладів оздоровлення та відпочинку для визначення калорійності. З них 2 проби не відповідали допустимим межам відхилень, що свідчить про порушення норм вкладання продуктів при приготуванні страв.

З 175 змивів з обладнання, одягу та рук працівників бактерії групи кишкової палички виявлені в 7 змивах (4,0%). Досліджено 29 проб готових страв на бактеріальне забруднення, з них у 4 пробах (13,8%) виявлені бактерії групи кишкової палички. Зазначені факти свідчать про недотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоках, в т.ч. режиму миття інвентарю та обладнання, недостатню термообробку харчових продуктів.

В позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, де є пляжі, досліджено  40 проб води відкритих водойм на санітарно-хімічні показники, з яких не відповідало нормативним показникам 6 проб води (15,0%) з акваторії пляжу наметового містечка «Бритай» на Бритайському водосховищі Лозівського району. На мікробіологічні показники досліджено 39 проб, відхилень від нормативних значень не виявлено. Досліджено 17 проб на паразитологічні показники, в 1 пробі води пляжу                       ДЗОВ «Байдиківка» у сел. Оскіл Ізюмського району виявлені яйця гостриків.

За результатами виявлених відхилень направлено 60 листів  з рекомендаціями керівникам закладів оздоровлення та відпочинку для дітей та 6 інформаційних листів до органів місцевого самоврядування.