Доступ до публічної інформації

Графік особистого прийому громадян:

Директор виконавчий Філії ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція» – кожної середи з 14.00 до 15.00 за адресою: м. Харків, пл..Свободи, 5, Держпром, 5 під’їзд, приймальня;

Перший заступник директора виконавчого Філії ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція» Коленова Євгенія Ігорівна – кожного понеділка з 15.00 до 16.00 за адресою: м. Харків, пл..Свободи, 5, Держпром, 5 під’їзд.

Запис громадян на особистий прийом проводиться Приймальнею за ном. 057-705-09-60, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та змісту порушуваних питань.

Законодавство про доступ до публічної інформації

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою).

Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 61506, м. Харків, пл.. Свободи 5, Держпром, 5 під’їзд, Директору філії (директору виконавчому філії ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція»).

Запити на інформацію також приймаються:
– факсом за номером: 705-09-65;
– електронною поштою: info@otb.com.ua

Державні закупівлі

Нормативно-правова база

Форми запиту

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату;

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію Канцелярії Філії НСТУ “Харківська регіональна дирекція”.
Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.